Σάββατο, 19 Ιουλίου 2008

αξονικός πορνογράφος...


Μπορεί στο Νοσοκομείο μας να μην έχουμε Αξονικό Τομογράφο, αποκτήσαμε όμως παιδικό πορνογράφο....


Δεν υπάρχουν σχόλια: